FlowCAD EDA Software für PCB, FPGA, Package und ASIC Design FlowCAD

Wise

Wise
Wise CAM Software.
Firma WISE Software specjalizuje się w przetwarzaniu danych CAM, ich wyświetlaniu oraz sprawdzaniu poprawności. Wielu użytkowników chce sprawdzić pliki produkcyjne wygenerowane przez programy PCB w niezależnym narzędziu oferowanym przez trzecią firmę zanim pliki trafią do producenta. Sztandarowym programem firmy WISE jest Gerbtool. WISE Software jest również aktywnym członkiem IPC-2581 Consortium pracującym nad zupełnie nowym standardem wymiany danych produkcyjnych.

Produkty i linki

Gerbtool
VisualCAM
IPC 2581 Viewer

  VisualCAM™  GerbTool™
  for Production  for Designfor Review
Features VisualCAM  DesignerInspectorCommunicatorViewer
Information X XXXX
Import X XXXX
Export X XXX
IPC-2581 Import/Export X XXX
ODB++ Import/Export X XXX
Modification X XXX
Redline Mark-Up X XXX
Macro/Scripting X XX
Optimization X XX
Quoting Information X XX
Design Rules Checking (DRC) w/AutoCorrect X XX
Netlist Import, Export, & Compare X X
Integrated NC-Drill Editor X Xoptional
Panelization (Basic) X X
Auto-Dimensioning X X
Mask Generation & Optimization X X
Design for Fabrication (DFF) w/AutoCorrect X optionaloptional
Embedded Passive Analysis X optionaloptional
DirectCAM™ Import X optionaloptional
PADS ASCII Import X optionaloptionaloptionaloptional
Integrated NC-Mill Editor X optional
Panelization (Advanced) X optional
Assembly Reverse Engineering optional 
Bare-Board Test Fixturing X