FlowCAD EDA Software für PCB, FPGA, Package und ASIC Design News FlowCAD

PSpice Smoke Option Datenblatt

Auswertung der überlasteten Bauteile
Wyniki analizy Smoke

Analiza Smoke przewiduje przekroczenie dopuszczalnych parametrów użytych elementów elektronicznych. Parametry brane pod uwagę to między innymi: przekroczenie dopuszczalnej mocy, temperatury złącza czy dopuszczalnego napięcia miedzy wyprowadzeniami elementów. Ponieważ ciągłe przekraczanie takich parametrów prowadzi do zniszczeniu elementu to analiza Smoke porównuje wyniki klasycznej symulacji PSpice z tzn. bezpiecznym zakresem pracy każdego elementu. Przekroczenia tych wartości są obrazowane graficznie a wyniki odnoszą się do wartości średniej, RMS lub chwilowej.