FlowCAD EDA Software für PCB, FPGA, Package und ASIC Design News FlowCAD

MatLab SimuLink – PSpice Interface Datenblatt

Co–Simulation von Hard– und Software
Jednoczesna symulacja hardware plus software
Program do symulacji sprzętowej PSpice firmy Cadence Design Systems oraz program do symulacji oprogramowania MATLAB-Simulink firmy The MathWorks mają już zasłużoną renomę oraz ogromną liczbę użytkowników. Jeszcze do niedawna nie oferowano zadowalającej metody pozwalającej na wspólną pracę tych dwóch symulatorów. Wcześniej podejmowano próby ekstrakcji pojedynczych wartości z jednego systemu i przesyłania ich do drugiego w celu uzyskania logicznego połączenia. Połączenie takie pozwalało na pewne, bardzo przybliżone symulacje otrzymanego złożenia jako kompletnego systemu jednak brak prawdziwego sprzężenia zwrotnego nie dawał szansy na uzyskanie precyzyjnych rezultatów.
Obecnie możliwe jest wzajemne sprzężenie wymienionych symulatorów dzięki interfejsowi SLPS (SimuLinkPSpice) firmy Cadence. Od teraz jest możliwa pełna symulacja urządzenia sterującego jako kompletnego systemu złożonego z części programowej i części sprzętowej przedstawionych odpowiednio za pomocą właściwych dla obu symulatorów modeli. W tej metodzie zakłada się, że program Simulink przejmuje rolę nadrzędną w stosunku do programu PSpice i pozwala na otwarcie kanału łączącego obydwa symulatory poprzez umieszczenie specjalnego bloku hierarchicznego tak jak to pokazano na rysunku nr 3. Ważną zaletą tego rozwiązania jest, że takie połączenie w żaden sposób nie determinuje osobnych i właściwych dla obu programów ustawień parametrów symulacji, co pozwala na jej przeprowadzenie z krokiem umożliwiającym zarówno uzyskanie wymaganej dokładności jak i zbieżności wewnętrznych metod numerycznych. Obydwie symulacje są synchronizowane automatycznie poprzez interfejs SLPS.