FlowCAD EDA Software für PCB, FPGA, Package und ASIC Design News FlowCAD

PSpice Optimizer Option Datenblatt

Optimierung der Bauteilparameter
Iteracyjna optymalizacja parametrów
Program Optimizer pozwala na automatyczną, iteracyjną zmianę parametrów elementów i modeli w celu uzyskania najlepszego efektu końcowego definiowanego jako cel lub/i warunek konieczny. Celem może być tak prosty parametr jak maksymalne napięcie wyjściowe lub bardziej złożony jakim jest wartość częstotliwości odcięcia dla filtru dolnoprzepustowego. Bardziej skomplikowane zadanie polega na dopasowaniu wybranej charakterystyki układu do założonego kształtu krzywej wykorzystując algorytm „Optimizer curve-fitting”. Projektant przed rozpoczęciem pracy programy może precyzyjnie określić jakie parametry elementów i modeli mogą się zmieniać i w jakim zakresie. Optimizer pozwala na użycie wartości elementów dyskretnych podanych w tabelach typoszeregów co powoduje, że wartości elementów są wartościami odpowiadającymi elementom oferowanym w sprzedaży.