FlowCAD EDA Software für PCB, FPGA, Package und ASIC Design FlowCAD

OrCAD PCB Designer Professional Datenblatt

OrCAD PCB Designer Professional
Symulacja SI
Program OrCAD PCB Designer Professional najbardziej zaawansowanym programem do projektowania PCB w linii programów OrCAD. Poza wszystkimi funkcjonalnościami występującymi w programie OrCAD PCB Designer Standard, profesjonalna wersja oferuje dodatkowo wsparcie dla par różnicowych co jest oczywiście związane z możliwością definiowania dodatkowych reguł projektowych w module Constraint Manager. Znacznie ułatwione jest także układanie elementów na PCB dzięki technice „Place Replication”, która pozwala na łatwe kopiowanie struktur elementów i ich wzajemnych połączeń i następnie wielokrotne ich użycie. Jest to najbardziej zaawansowana funkcja trybu „Placement Mode”, który dodatkowo pozwala na błyskawiczne uporządkowywanie ułożenia elementów, zmianę punktu referencyjnego podczas układania elementów, czy zaawansowane „snap to”.

Pre-Layout analysis
Program OrCAD PCB Designer Professional zawiera licencję na moduł do symulacji integralności sygnałów. Moduł OrCAD SI pozwala na modelownie nieistniejących jeszcze połączeń nawet w sensie połączenia na schemacie. Symulacje wykonywane na tak wczesnym etapie pozwalają poznać strukturę projektowanego obwodu drukowanego oraz zaproponowanie wartości reguł projektowych w ten sposób aby połącznia fizyczne wykonywane w dalszej części projektowania były prawidłowe z punktu widzenie integralności sygnałowej. Zastosowanie scenariusza ”what-if” pozwala projektantowi na sprawdzenie kilku wariantów i wybór najlepszego. Taka operacja oczywiście nie jest możliwa w momencie, kiedy obwód jest już wyprodukowany. Z tego względu zaleca się wczesne modelowanie połączeń w celu wczesnego wykrycia potencjalnych problemów co łatwo prowadzi do obniżenia kosztów.

Post-Layout analysis
Po zakończeniu projektu zaleca się wykonanie kolejnych symulacji opartych już o fizyczną strukturę PCB w celu weryfikacji poprawności wykonania. Weryfikacja bazuje na prawdziwych parametrach połączeń takich jak ich długość, szerokość czy warstwa na której zostały zaprojektowane.

Skalowalne środowisko OrCAD Allegro pozwala na skuteczną ochronę inwestycji poprzez łatwe dostosowanie licencji do aktualnych potrzeb. Jest to możliwe ponieważ wszystkie programy OrCAD Allegro bazują na tym samym programie a posiadana licencja decyduje możliwościach technicznych. Oznacza to , ze wersja demonstracyjna OrCAD PCB Designer Lite w wielu aspektach jest identyczna z bardzo zaawansowanych środowiskiem Allegro. Zachęcamy do nieodpłatnej możliwości zapoznania się z programem.

Specyfikacja techniczna programu OrCAD PCB Designer Proffesional

- Program zawiera wszystkie funkcjonalności OrCAD PCB Designer Standard oraz:
- Differential Pair Routing und Designregel Support
- Placement / Circuit Replication
- Blind / Buried Via Stacking, Split, & Merge Support
- 6 signal layer auto router
- Interactive Delay Tuning (single and differential signals)
- Automatic TestPrep (testpoint generation & reuse)
- ConstraintRegions / Differential Pairs Region Constraints
Signal Integrity:
- Pre-& Post-route signal integrity analysis
- Graphical topology definition and exploration
- Interactive waveform viewer
- DML, IBIS5.0, IBISICM, Spectre-to-DML, HSPICE-to-IBIS
- Lossy transmission lines
- Coupled (3 net) simulation
- Differential pair exploration and simulation


OrCAD PCB Designer Lite OrCAD PCB Designer Standard OrCAD PCB Designer Professional Alegro PCB Designer Allegro PCB Global Route Environment Option Allegro PCB Design Planning Option Allegro PCB Analog RF Option Allegro PCB Miniaturization Option Allegro PCB High Speed Option Allegro PCB Team Design Option