FlowCAD EDA Software für PCB, FPGA, Package und ASIC Design FlowCAD

OrCAD Capture CIS Datenblatt

OrCAD Capture CIS
OrCAD Capture CIS

Opcja CIS

OrCAD Capture wyposażony w opcję CIS posiada dostęp do baz danych elementów. Najczęściej bazy danych są lokalnymi zasobami zarządzanymi w firmach. Coraz częściej jednak dodatek CIS jest stosowany do integracji środowiska projektowego PCB z systemami ERP lub PLM. Opcja CIS oferuje możliwość definiowania wariantów montażowych, dostęp do zewnętrznych baz danych takich jak ActiveParts oraz pozwala na wydajne przeszukiwanie zasobów bibliotecznych.

Warianty Montażowe

Warianty montażowe powalają na zróżnicowane obsadzenie tego samego obwodu drukowanego w celu uzyskania różnych funkcjonalności tego samego urządzania. Wariant definiuje czy dany element jest montowany na PCB, dodatkowo wariant może zawierać informację, że w miejsce danego elementu, zdefiniowanego pierwotnie na schemacie, będzie zamontowany inny element. W celu ułatwienia zarządzania wariantami OrCAD Capture CIS pozwala grupować elementy w funkcjonalności co umożliwia szybkie, masowe, zmiany wartości elementów lub określenia ich obecności w wybranym wariancie montażowym. Na pożytek dokumentacji, schematy wariantowe drukuje się z odpowiednio pokolorowanymi elementami, które zostały zmienione lub nie występują w danym wariancie. Wariantom montażowym przypisane są odrębne listy BOM

Part Manager

Part Manager jest narzędziem pozwalającym na definiowanie wariantów montażowych oraz na synchronizację elementów znajdujących się na schemacie z elementami przechowywanymi w bazie danych. Part Manager sygnalizuje kolorami zielonym, żółtym i czerwonym stan zgodności elementów ze schematu z elementami w bazie danych. Kolor zielony oznacza oczywiście pełną zgodność. Kolor czerwony sygnalizuje istotny problem z danych elementem co najczęściej prowadzi do wymiany elementu schematowego na inny z bazy danych. Part Manager bardzo ułatwi proces szukania elementów alternatywnych. Kolor żółty oznacza mniej krytyczne problemy związane ze stanem elementów na schemacie.

CIS Component Browser

OrCAD Capture CIS pozwala na znaczenie wygodniejsze wyszukiwanie elementów elektronicznych. W tym celu można posłużyć się wygodnym widokiem hierarchiczno-tabelarycznych lub wyszukiwać elementy w sposób znany z technologii baz danych w oparciu o podane kryteria. Istotne jest, że CIS często połączony jest z systemem magazynowym co urealnia sposób wyboru elementów oraz powala na wprowadzanie list elementów rekomendowanych. Projektant dzięki interfejsowi CIS ma również dostęp do takich informacji jak cena czy dostępność elementu.

Dostęp do bazy "Active Parts"

Firma Cadence prowadzi bazę danych elementów elektronicznych ActiveParts. Użytkownicy OrCAD Capture CIS mają nieograniczony dostęp do tej bazy zawierającej ponad 2.000.000 wpisów.