FlowCAD EDA Software für PCB, FPGA, Package und ASIC Design News FlowCAD

FlowCAD

PCB Layout Design Software

Registrácia na workshop "PCI Express 4.0"

FlowCAD
Rejestracja na seminarium TeledyneLeCroy
Pozývame Vás na seminár v nasledovných termínoch:

10.mája 2018 Brno/CZ


Prednášajúci: FlowCAD & TeledyneLeCroyPozývame vás na seminár o otázkach súvisiacich s analýzou protokolu PCI Express. Stretnutie vedené odborníkmi z TeledyneLeCroy je jedinečnou príležitosťou na oboznámenie sa s týmto veľmi dôležitým protokolom a možnosťami jeho analýzy.

PCI Express (PCIe) sa stala poprednou technológiou, ktorá sa podarila na architektúre PCI (PCI). Architektúra PCI Express (PCIe) si zachováva model používania PCI. Táto technológia sa používa v mnohých segmentoch trhu v oblasti počítačového a komunikačného priemyslu, ako aj podporuje riešenia chip-to-chip a board-to-board. PCI Express 4.0 je v súčasnej dobe v chode s rýchlosťou 16 GT/s alebo 16 GB/s na kanál v každom smere, poskytuje celkovú šírku pásma konfigurácie 16 kanálov 64 GB/s, ktorá je najväčšou používanou veľkosťou.

Agenda

8:30 – káva na uvítanie
9:00 – Štart
-Aktualizácie v technológii PCIe (PCIe Technologyy Update)
-Odstraňovanie problémov v oblasti výcviku a protokolu PCI Express Link (Troubleshooting PCI Express Link Training and Protocol Issues)
-NVMe testovanie a validácia (NVMe Testing and Validation)
-Testovanie použitia pre NVMe (Compliance Testing for NVMe)
-Testovanie použitia pre PCI Express (Compliance Testing for PCI Express)
-PCIe Validácia (PCIe Validation)
-MultiPort analýza a test (MultiPort Analysis and Test)
12:00 Záverečný obed, diskusia


Maximálny počet účastníkov je obmedzený na 12 osôb. Počas prestávok bude poskytnutá príležitosť na výmenu skúseností s odborníkmi a ostatnými účastníkmi seminára.

Registrácia

Vyplňte registračný formulár starostlivo. Potvrdenie vám bude zaslané e-mailom. Ďakujeme za váš záujem.
Dátum a miesto:
Krstné meno:
Priezvisko:
Firma:
Ulica:
PSČ:
email:
telefón:

Forma kontaktu:
Telefón súhlasím so zasielaním Newsletteru
Email chcem dostať OrCAD Demo CD
PoštaPreferred Language is English