FlowCAD EDA Software für PCB, FPGA, Package und ASIC Design News FlowCAD

Allegro SI Multi Gigabit Option Datenblatt

Allegro Global Route Environment
Analiza SI obwodu PCB
Analiza Signal Integrity jest perfekcyjnie zintegrowana w proces projektowy PCB firmy Cadence. Allegro Editor oferuje specjalny tryb aplikacyjny pozwalający na uruchomienie analizy SI natychmiast po kliknięciu na intersujący pin lub sieć. Nie ma potrzeby konwersji lub importu żadnych dodatkowych danych a zwłaszcza reguł projektowych, które są jak zwykle w Allegro zapisane w module Constraint Manager. W zależności od szybkości narastania (opadania) sygnałów zostaną automatycznie dobrane i użyte takie algorytmy obliczeniowe , które dają gwarancję uzyskania wystarczająco dokładnych wyników symulacji w jak najkrótszym czasie.

Ta sama technologia i dane pozwalają na przeprowadzanie analiz Pre-Layout, które są szczególnie pomocne w modelowaniu połączeń oraz tworzeniu zestawów reguł projektowych. Reguły projektowe uzyskane w wyniku analiz Pre-Layout mnogą być w łatwy sposób przyporządkowywane do wielu sieci jednocześnie na poziomie klas lub magistrali.

Analiza SI interfejsów szeregowych wymaga wykonania indywidulanych obliczeń dla milionów bitów w celu uzyskanie wiarygodnego diagramu oka. Cadence oferuje opcję SI Multi Gigabit, która w krótkim czasie pozwala na wykonanie potrzebnych analiz i w bardzo czytelny sposób prezentuje wyniki. Opcja SI Multi Gigabit wspiera najnowszy standard do modelowanie połączeń wykorzystujących serializację : IBIS 5.x AMI (Algorithmic Model Interface), co pozwala na symulacje takich interfejsów jak PCI Express czy SATA

Gówne cechy

- Estimated crosstalk
- Design link (package-board or multiboard)
- EMI analysis and rulechecking
- Model integrity
- Resource library