FlowCAD EDA Software für PCB, FPGA, Package und ASIC Design News FlowCAD


Allegro PCB Router Auto Interactive Option Datenblatt

Komplexes Design mit vielen Designregeln
Router Performance Option
„Allegro PCB Router” jest nową nazwą programu znanego szerszej grupie konstruktorów jako SPECCTRA. Program jest ściśle zintegrowany z „Allegro PCB Editor” i pozwala na jawne oraz wsadowe użycie. Użycie jawne jest szczególnie atrakcyjne dla konstruktorów, którzy SPECCTRę znają i chcieliby pracować ze znanym interfejsem użytkownika. Tryb wsadowy pozwala na użycie silnika SPECCTRy bez opuszczania interfejsu programu „Allegro PCB Editor”. SPECCTRA jest również dostępna bez opcji „Allegro PCB Router“ w każdym edytorze PCB firmy Cadence ale jest ograniczona do pracy z maksymalnie 6 warstwami. Opcja rozszerza ten limit do 256 warstw sygnałowych co w praktyce oznacza, że licencja nie ma ograniczeń. Opcja, dodatkowo, posiada możliwość automatycznego trasowania bardzo złożonych połączeń w stosunku do standardowej SPECCTRy.

Specyfikacja techniczna programu

256 Layer
Layer Set Rules and Routing Support
Signals on Specific Layers
Width and Clearance Rules by Layer
Via Rules by Net and/or Net Class
Net and/or Net Class Rules by Layer
Crosstalk Violation Report
Trace Length Violation Report
Blind and Buried Via Support
Via Under SMD Pad Checking
Automatic Wire Bonding Router
Plural Vias
Stacked Vias
Enhanced Via Fanout
Automatic Trace Spreading
Automatic Via Reduction
Automatic Miter 90 to 45
Automatic Test Point Generation
Test Point Specific Clearance Rules


OrCAD PCB Designer Lite OrCAD PCB Designer Standard OrCAD PCB Designer Professional Alegro PCB Designer Allegro PCB Global Route Environment Option Allegro PCB Design Planning Option Allegro PCB Analog RF Option Allegro PCB Miniaturization Option Allegro PCB High Speed Option Allegro PCB Team Design Option