FlowCAD EDA Software für PCB, FPGA, Package und ASIC Design News FlowCAD

Allegro PCB Design Planning Option Datenblatt

Komplexes Design mit vielen Designregeln
Poglądowy Routing
Nowoczesne, bardzo zagęszczone oraz ograniczone regułami projektowymi projekty, których połączenia są realizowane za pomocą dużej ilości szerokich magistral wymagają dodatkowego, zwykle długiego, czasu niezbędnego do opracowania strategii połączeń, której przyjęcie pozwoli na ostatecznie wykonanie całego projektu. Wobec tych wyzwań nie dziwi, że tradycyjne narzędzia nie mogą sprostać zadaniu polegającemu na przełożeniu intencji projektanta myślącego w kategoriach magistral i wiązek sygnałów na sposób zachowania tych narzędzi podczas projektowania. Technologia Global Route Environment pozwala na precyzyjne przeniesienie intencji projektanta do narzędzia, które wspiera specyficzny sposób tworzenia projektów zawierających dużą ilość połączeń magistralowych w naturalny, intuicyjny sposób.

Projektowanie w środowisku Global Route Environment a dokładniej Allegro Interconnect Flow Planner polega na operowaniu abstrakcyjnymi obiektami, wiązkami, które reprezentują całe magistrale lub nawet kilka magistral jednocześnie. Planowanie przebiegu połączenia dla takiego abstrakcyjnego obiektu jest podobne do ręcznego prowadzenia pojedynczej ścieżki. Szerokość wiązki jest funkcją szerokości reprezentowanych prze nią wszystkich ścieżek oraz zadeklarowanej między nimi izolacji. Allegro Interconnect Flow Planner poza zaplanowaniem przebiegu samych magistral, pozwala na szybkie oszacowanie poprawności wzajemnego ułożenia elementów w kontekście wykonalności projektu. Allegro Interconnect Flow Planner nie wykonuje projektu samych połączeń, te musza być wykonane za pomocą edytor Allegro PCB lub pełnego środowiska Technologia Global Route Environment zawierającego wydajny, specjalizowany autorouter.

OrCAD PCB Designer Lite OrCAD PCB Designer Standard OrCAD PCB Designer Professional Alegro PCB Designer Allegro PCB Global Route Environment Option Allegro PCB Design Planning Option Allegro PCB Analog RF Option Allegro PCB Miniaturization Option Allegro PCB High Speed Option Allegro PCB Team Design Option